~T (1) szó jelentése

Magyar nyelv (1862) szótárunk szerint ~T (1) szó jelentése, értelmezése:

mult időt képző v. alkotó rag mint: tol-t, hal-t, él-t, kér-t, tör-t; néha kettőztetve, önhangzó fölvételével is, még pedig vagy csak a törzsben, pl. ad-ott, lép-ett, de a többi személyekben csak egyszerüen: ad-t-am, ad-t-ál, ad-t-unk, ad-t-atok, ad-tak v. ad-t-anak; lép-t-em, lép-t-él, lép-t-ünk stb. stb., vagy pedig mindenik személyben is pl. szabadít-ott-am, szabadít-ott-ál, szabadít-ott, szabadít-ott-unk stb. stb. Ezen különbözések miatt a mult idők képző raga az egyszerü igéknél mindig följegyezve van; s ha nem mindenik személynél fordúl elé kettőztetés, a ragok több személynél is följegyezvék. Hogy ezen ragban a tova (taa, toa) értelme rejlik, alig fogja valaki kétségbe vonni. Bopp F. is hasonlitó nyelvtanának utolsó kiadásában a szanszkrit aoristusnak mint multnak a előhangjában a távolra mutató névmást hiszi rejleni. (540. §.). Egyébiránt 1. Előbeszéd, l 36. l.

Betűelemzés "~T (1)" szövegre

Morzé jelekkel leírva (csak ékezet nélküli betűkkel): -

A szó 1 betűs karakterrel van leírva, ebből 0 magánhangzó (0%). Ez 38.25 százalékkal kevesebb mint az átlagos magyar szó esetében. Vizsgált szövegnek összesen 0 karaktere van ami nem írható le angol ábécével (átlagnál 1.1 karakterrel kevesebb). Hátrafelé leírva: )1( T~.

Keresés az interneten "~T (1)" kulcsszóra:

> Képek keresése
> BING kereső
> Google kereső
> Video keresés
> Fordítás: ~T (1) Angolra
*Eredmények új ablakban fognak megjelenni

Menü

Hirdetés

Statisztika